Skip to main content

Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty internetowej oraz stron internetowych, funkcji i treści z nią związanych. W odniesieniu do stosowanej terminologii odsyłamy do definicji zawartych w Art. 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 

A. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) ponosi:

MGR Integration Solutions Polska Sp. z o.o.
Wolna 1/41, 85-794 Bydgoszcz
Tel.: +48 72 8888 531
E-Mail: info@mgr-is.pl

 

B. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Pan Michał Stefański

MGR Integration Solutions Polska Sp. z o.o.
Wolna 1/41, 85-794 Bydgoszcz
Tel.: +48 72 8888 531
E-Mail: info@mgr-is.pl

C. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Dane osobowe "to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, danych lokalizacyjnych, identyfikatora internetowego (np. plik cookie) lub jednej lub więcej cech szczególnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz poprawnego przedstawienia naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkowników. Wyjątkiem są przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Podczas przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, odbywa się to na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Obejmuje to również operacje przetwarzania, które są wymagane przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Art. 6 ust.1 lit.d RODO służy jako podstawa prawna w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wymaga żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesami, podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 ) (f) RODO stanowi podstawę prawną.

3. Przechowywanie / usuwanie danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte gdy tylko cel przechowywania przestanie istnieć. Jakiekolwiek dalsze przechowywanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w ustawach lub innych przepisach, którym podlegamy. Dane osobowe zostaną również usunięte po upływie okresu przechowywania określonego we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

D. Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej (pliki dziennika serwera)

1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera/urządzenia wywołującego (tzw. pliki dziennika serwera). Zbierane są następujące dane:

 • Informacje o typie i używanej wersji przeglądarki
 • System operacyjny używany przez użytkownika
 • Nazwa domeny dostawcy usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafia na naszą stronę internetową (referrer URL)
 • Witryna, którą użytkownicy odwiedzają po naszej (po kliknięciu na zewnętrzny link w naszej witrynie)
 • Strony i pliki, do których użytkownicy uzyskują dostęp w naszej witrynie internetowej

Zebrane dane są również automatycznie zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma tutaj miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tego tymczasowego przechowywania wyżej wymienionych danych i plików dziennika jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie wymienionych danych, w szczególności adresu IP, jest technicznie niezbędne do poprawnego wyświetlania strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapisany na czas trwania sesji.
Przechowywanie w plikach logów odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych.
Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu ww danych zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO wynika bezpośrednio z funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie wykorzystujemy danych do wyciągania żadnych wniosków na temat osoby użytkownika. Odbiorcami danych są tylko osoby odpowiedzialne za zapewnienie obsługi technicznej naszej strony internetowej.
Możemy statystycznie oceniać anonimowe informacje w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.

4. Czas przechowywania danych

Zebrane dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.
Dane zapisane w plikach dziennika zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie poza tym terminem. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, przez co nie jest już możliwe ustalenie użytkowników uzyskujących dostęp do naszej strony internetowej.

5. Możliwość sprzeciwu

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma w tym przypadku możliwości sprzeciwu.

E. Korzystanie z plików cookie

1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownicy wywołują witrynę, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu witryny.
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była przyjazna dla użytkownika (niezbędne technicznie pliki cookie). Niektóre elementy naszego serwisu wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie również po zmianie stron.

Oprócz niezbędnych technicznie plików cookie nie są używane żadne inne pliki cookie, w szczególności żadne pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas surfowania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technicznie niezbędnych plików cookie jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania z witryny dla użytkowników. 
Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

4. Czas przechowywania danych i możliwość usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przez niego przesyłane na naszą stronę internetową. Jako użytkownik masz zatem pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo korzystanie z plików cookie można w dowolnym momencie wyłączyć lub ograniczyć za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia.

Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić automatycznie. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie.

F. Zapytania przez e-mail ("link mailto"), telefon lub faks

1. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie nie ma formularza kontaktowego. Odwiedzający mogą wysyłać do nas wiadomości e-mailem, korzystając z „łącza mailto” na stronie internetowej. Aby móc otrzymać odpowiedź, wymagany jest przynajmniej poprawny adres e-mail. Osoba zgłaszająca żądanie może podać wszelkie dalsze informacje dobrowolnie. Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie lub faksem, Twoja prośba wraz ze wszystkimi uzyskanymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy żadnych danych uzyskanych w ramach zapytania bez Twojej zgody.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.

3. Czas przechowywania danych / opcja wycofania zgody

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem łącza mailto, połączeń i przychodzących faksów. Dane osobowe zebrane za pomocą linku mailto, za pośrednictwem połączeń telefonicznych i/lub faksów są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po rozpatrzeniu wniosku ). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie przekazanych danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

G. Prawa

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i masz prawa osób, których dane dotyczą w stosunku do osoby odpowiedzialnej po stronie MGR. Niniejsza prezentacja podsumowuje kluczowe punkty praw osób w ramach RODO. Chociaż niniejsza prezentacja nie jest wyczerpująca, a jedynie odnosi się do głównych praw osoby,  wynikających z RODO:


1. Prawo do informacji (art. 15 ust. 1, 2 RODO)

Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, możesz poprosić osobę odpowiedzialną o następujące informacje:

 • cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
 • planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria ustalania czasu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz poprosić o poinformowanie o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia przez osobę odpowiedzialną, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jeśli osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ustęp 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być dozwolone wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię lub państwo członkowskie.

4. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o niezwłoczne usunięcie dotyczących Ciebie danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania , chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.
Masz prawo wobec osoby odpowiedzialnej do otrzymywania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dotyczące Ciebie dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co opiera się na Art. 6 ust.1 lit.e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
Osoba odpowiedzialna nie będzie już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że może udowodnić, że istnieją ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi poczty bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych (art. 7 ust. 3 RODO)

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków zaradczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli jesteś zdania, że ​​przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO. Odpowiedzialnymi organami nadzorczymi w Polsce jest Prezes UODO.
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje składającego skargę o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z Art. 78 RODO.